מוריד הגשם 11/12/2019 (70)

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 11/12/2019

שעה 05:30

ירדו 6 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 84 מ"מ.            

9  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 3  ימי הגשם האחרונים  ירדו  25    מ"מ

 

ממראות סקוטלנד נובמבר 2019

כבסה