מוריד הגשם אוקטובר 2017

מדידת גשם • 10/10/2017 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך    10/10/2017

שעה 06:00

ירדו  11מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  11       מ"מ.            

  1. ימי גשם מתחילת העונה .

 

 

תודה ליוסל'ה רגב אשר יצא בלילה במסירות אין קץ

ונחישות להציב את מד הגשם לפני בוא הסערה

גשם