ארוחות חמות לימי השבעה למשפחת סנה

הודעות מהמזכירות • 8/5/2017 כניסות

חברים יקרים

אנו חברי נהלל משתתפים בצערה של משפחת סנה במות אריאל.

יש במשפחה רגישות לחלב, בבקשה הימנעו ממוצרי חלב במנות.

מצורפת טבלה עבור המעוניינים לסייע בבישול ארוחות חמות למשפחה היושבת שבעה.

אין צורך לשמור את הטבלה, היא נשמרת אוטומטית .