מי מכיר , מי יודע?

הארכיון המתחדש • 25/6/2017 כניסות

נמצאה בארכיון תמונה מסקרנת.
בחזית התמונה עומד משה דין.
שאר האנשים אינם מוכרים.
הנוף מאחורי האנשים אינו נהללי,
האיש במרכז התמונה אינו מוכר.
הארוע אינו ידוע.
נשמח לקבל מידע, גם השערות יתקבלו בברכה.

משה דיין