מוריד הגשם תשיעי בינואר 2020

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 09/01/2020

שעה 06:00

ירדו 71 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 421 מ"מ.            

22  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  71  מ"מ

אתמול בבוקר עץ הפקאן על רקע השמים

החומים שנשטפו בגשם.

 

 

הפקאן ועננים חומים