ישיבת ועד מקומי ביום שלישי

הודעות מהמזכירות • 4/6/2023 כניסות

ישיבת ועד מקומי תתקיים במזכירות ביום שלישי 6.6.23 בשעה 20.30
סדר יום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. סקירה של שי בלסקי על הבריכה.
3.דוח תקציב מול ביצוע רבעון ראשון.
4. עדכונים.
הציבור מוזמן
יאיר מור
מזכיר ועד מקומי נהלל