אירוח נוער מכפר תבור במחלבה

הודעות מהמזכירות • 9/11/2018 כניסות

בסוף השבוע מתארחים במחלבה בני נוער מכפר תבור כחלק מסמינר של בני המושבים.