התקנת ספסלים חדשים

הודעות מהמזכירות • 4/4/2021 כניסות

ערב טוב
מחר נתקין 5 ספסלים חדשים.
2 ספסלים בגן המשחקים מול גני הילדים.
ספסל נוסף מול בית הכנסת.
ספסל אחד על השול בצד משק קורן.
ספסל אחד על השול לצד משק שמואלי.
שבוע טוב
יאיר מור