מפגש זום עם אוריאל בן עמי ויוסף עוזר - שעניינו נהלל וירושלים

זהר בצר • 24/6/2020 כניסות

במפגש יוצגו גם ציורי העמק ונהלל של יוסף עוזר וסמדר כץ. הציבור מוזמן להירשם במייל שבפרסום המצורף המצ לקבלת קישור.  המפגש ללא תשלום.

689e6822-5345-4e30-a8bb-adf7ee7f2eaf26c1a343-ea6b-45dd-9a4a-100e7c8c1003982cc462-f90f-4521-a3a8-7aad4d8d6ddb