מוריד הגשם 16 נובמבר 2020

מדידת גשם • 16/11/2020 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 16/11/2020

שעה 05:30

ירדו    7   מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 42.5   מ"מ.             

5 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 12ימי הגשם האחרונים  ירדו  9   מ"מ

 

הכן גגך לחורף. חיבור רעפי בטון (בני 69 שנים)

 

תיקון גג