ישיבת ועד מקומי

הודעות מהמזכירות • 3/12/2023 כניסות

שלום
ישיבת ועד מקומי תתקיים ביום שלישי 5.12.23 בשעה 20.30 במזכירות.
סדר יום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. הצגת תקציב מול ביצוע רבעון שלישי.
3. עדכון תקציב 2024.
4. דיון בנושא קריטריונים לקבורה בבית העלמין של נהלל.
5. דיווחים.
הציבור מוזמן
בברכה
יאיר מור
מזכיר ועד מקומי נהלל