מוריד הגשם 04/03/2024

נחום זרחי • 4/3/2024 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  04/03/2024

עד שעה 05:30

ירדו    8  מ"מ .

מתחילת העונה ירד 762  מ"מ.             

54 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 2 ימי הגשם האחרונים  ירדו  15  מ"מ  .

צל הפקאן בשלכת

צל הפקאן בשלכת