ישיבת ועד מקומי

הודעות מהמזכירות • 13/9/2020 כניסות

ישיבת ועד מקומי תתקיים ביום שלישי 15.9.20 בשעה 20.30 במועדון וותיקים.

סדר יום

1. היכרות עם רות סביר המדבית.

2. הצגת תחזית תקציב לסיום שנת 2020.

3. הצעה להצמד לתקציב שיקום כבישים כפי שהציג מהנדס המועצה.

4.7 מיליון ש"ח. ללא תוספות.

4. מצלמות בפינת מחזור ובאתר הגזם והפסולת המוצקה.

5 . תרומה למטה המאבק להקמת שדה התעופה.

6. אישור הסכם לניהול מערכת החינוך

7. שונות ודיווחים.

הציבור מוזמן במגבלות הקורונה

השג את Outlook עבור Android