ערב הנוגע לביטוי של אמצעי התקשורת בשירה ובאמנות

זהר בצר • 8/6/2017 כניסות

דר' ענת שרון בלייס תציג כמה מהשירים העוסקים באמצעי התקשורת ותתייחס למשמעותם בשירה.זהר בצר תציג דוגמאות מתחומי האמנות - בהן האמנים מתייחסים לאמצעי התקשורת השונים במשמעויות ובהיבטים שונים.
מצורפת הזמנה

פרסום התקשורת בשירה ובאמנות