איסוף גזם נדחה ליום שישי

הודעות מהמזכירות • 5/5/2020 כניסות

עקב הגשם והמגבלות של המשאית לשפוך את הגזם.  נדחה איסוף הגזם ליום שישי 8.5.20

 

 

יאיר מור