פינוי גזם ביום רביעי 28.8.19

הודעות מהמזכירות • כניסות

פינוי גזם יבוצע ביום רביעי 28.8

בימים שני שלישי ניתן לערום גזם לצד השול הפונה לכיוון מרכז נהלל. אין לערום גזם בשול הגובל במשקים ומתחת לקוו חשמל או טלפון.

תושבים שהוציאו גזם לרשות הרבים מתבקשים להחזירו לשטח מגרשם.

אין לזרוק גזם או פסולת בשטחי ציבור שלא בימים שנקבעו. שימו לב פקח המועצה רושם דוחות עם קנסות!

 

 

בברכה

יאיר מור

מזכיר ועד מקומי נהלל

0505344163

mazkir.vaad@nahalal.org.il