מוריד הגשם 30 באפריל

נחום זרחי • 2/5/2024 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  30/04/2024

עד שעה 05:30

ירדו  2 מ"מ .

מתחילת העונה ירד 834  מ"מ.             

65 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  1 ימי הגשם האחרונים  ירדו 2  מ"מ  .

 1  במאי , חג הפועלים , גבע הגיע .

ידיים