חיזוק הכלכלה המקומית

מועצה אזורית • 22/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לתושבים חיזוק כלכלה מקומית - מראש המועצה