תוצרת נהלל

הודעות מהמזכירות • 26/3/2020 כניסותמצורף לינק לקובץ "תוצרת נהלל", כל מי שמוכר תוצרת כלשהי בתוך המושב מוזמן למלא את הפרטים