ישיבת ועד מקומי

הודעות מהמזכירות • 26/1/2023 כניסות

שלום רב
 ישיבת ועד מקומי תתקיים במועדון וותיקים ביום שלישי 31.1.23 בשעה 20.30
סדר יום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. פגישה עם עירא עמיעד יו"ר ועדת נוער וירדן אדרי המד"ב.
3. פגישה עם נציגי הבית הקהילתי.
4. פגישה עם מיכל אספיס על תוכנית התרבות ל 2023.
5. אישור רכישת מחשב נייד לרכזת תרבות.
6. הסכם עם יובל יסקי ומקור תקציבי.
7. החלטה האם להמשיך פרסום בעיתון של מודעות אבל.
8. דיווחים.