מוריד הגשם 07/01/2023

נחום זרחי • 7/1/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 07/01/2023

עד שעה 06:30

ירדו 7  מ"מ .

מתחילת העונה ירד 125  מ"מ.             

22  ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 2 ימי הגשם האחרונים  ירדו 7.5     מ"מ  .

שוט ד'  בתל סאקי

טנק בסקי