החזקת גינות

הדר נוטקין • 4/3/2018 כניסות

החזקת גינות כולל כיסוח דשא ועשבים,גיזום עצים ושיחים.
ניתן ליפנות להדר נוטקין בטלפו.
0509445440