"שירותי שמירה על בתים בבניה"

הודעות מהמזכירות • 30/4/2018 כניסות

לכל בוניי הבתים בנהלל,

במידה ופונים אליכם בטענה לקבלת "שירותי שמירה" על בתים בבניה.

אבקש לקחת בנימוס את הפרטים שלהם, כגון נייד, שם ומספרי רכב.

את המידע יש להעביר לטיפולו של איתמר זילס 052-3862608