מוריד הגשם 7 בדצמבר 2023

נחום זרחי • 7/12/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  07/12/2023

עד שעה 05:30

ירדו  5  מ"מ .

מתחילת העונה ירד  148 מ"מ.             

11 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  2 ימי הגשם האחרונים  ירדו  26    מ"מ  .

העציצים שגדלו,  בנווה-ירק  , היגיעו לביתם בנהלל  ומחכים לשיכון הקבע.

עציצים חזרו