פינוי פחים בחודש מרץ

הודעות מהמזכירות • 19/9/2022 כניסות

להלן התאריכים של פחים כתומים: 21/3, 31/3

מזכירות נהלל