פינוי פחים כתומים בחודש פברואר

הודעות מהמזכירות • 19/9/2022 כניסות

להלן התאריכים של פחים כתומים: 7/2, 18/2, 28/2

מזכירות נהלל