פינוי פחים כתומים בחודש יולי

הודעות מהמזכירות • 19/9/2022 כניסות

להלן התאריכים של פחים כתומים: 08/7, 18/7, 29/7

מזכירות נהלל