פינוי פחים בחודש אוקטובר

הודעות מהמזכירות • 19/9/2022 כניסות

להלן התאריכים של פחים כתומים: 3/10, 13/10, 24/10

 

מזכירות נהלל