ידיעות אחרונות

יוזמת הורים ערים מסיימת חודש ראשון של פעילותיוזמת הורים ערים מסיימת חודש ראשון של פעילות
שאול אבידב

חזרת השירה הבאה תתקיים ביום שני הבאחזרת השירה הבאה תתקיים ביום שני הבא
ח' אלול – נהלל חוגגת 95

תשלום על חולצות נהלל 95תשלום על חולצות נהלל 95
ח' אלול – נהלל חוגגת 95

גינון בקיץ
חזות הכפר

חתונה במשק גבאיחתונה במשק גבאי
אפרת גבאי

צילום חגיגי משותף ונהללי 6.8 בשעה 17.30צילום חגיגי משותף ונהללי 6.8 בשעה 17.30
ח' אלול – נהלל חוגגת 95

תודה גדולה לצוות החירום היישוביתודה גדולה לצוות החירום היישובי
הודעות מהמזכירות

ספריית נהלל תיפתח רק בתחילת שנת הלימודיםספריית נהלל תיפתח רק בתחילת שנת הלימודים
הודעות מהמזכירות

קול קורא לחקול קורא לח' אלול
דור אררט

פינוי גזםפינוי גזם
הודעות מהמזכירות

ימי עבודהימי עבודה
הודעות מהמזכירות

תרגיל צח"יתרגיל צח"י
הודעות מהמזכירות

מחר, יום שני - תחילת החזרות לאוהבי השירהמחר, יום שני - תחילת החזרות לאוהבי השירה
ח' אלול – נהלל חוגגת 95

סרט על הדשא בבריכה בימי חמישיסרט על הדשא בבריכה בימי חמישי
הודעות מהמזכירות

קורס סיוע עצמי ראשוניקורס סיוע עצמי ראשוני
מועצה אזורית

עוד מנגועוד מנגו
יואב קני

תנועת המושבים - ניוזלטרתנועת המושבים - ניוזלטר
תנועת המושבים

מגרש חנייהמגרש חנייה
הודעות מהמזכירות

מגרש חדש ישןמגרש חדש ישן
הודעות מהמזכירות

תנועת המושבים - ניוזלטרתנועת המושבים - ניוזלטר
תנועת המושבים

תודה רבה מהנוערתודה רבה מהנוער
דור אררט

ידיעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהמועצה לתושב - קול קורא לשדרוג מועדוני נוער, חונכים מגרשי פטאנק, שיח גלריה בבית חנקין ועוד ועודמהמועצה לתושב - קול קורא לשדרוג מועדוני נוער, חונכים מגרשי פטאנק, שיח גלריה בבית חנקין ועוד ועוד
מועצה אזורית עמק יזרעאל

תמונות אחרונות

ספריית נהלל תיפתח רק בתחילת שנת הלימודים
ספריית נהלל תיפתח רק בתחילת שנת הלימודים