הודעה חדשה

הודעות אחרונות

הודעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

לוח אירועים

קריאות שירות

איסוף גזם יתקיים ביום רביעי 30/9/2020

לידיעת תושבי נהלל מועד איסוף הגזם הבא יחול ביום רביעי 30/9/2020

גזם ופסולת גננית אפשר להוציא לרשות הרבים במתאריך 28/9 ועד תאריך 29/9/2020 בערב.

אין להוציא גזם ביום האיסוף!

בבקשה לא להוציא גזם לרשות הרבים עד המועד שנקבע.

שימו לב, שולי הכביש בצד המשקים הוא חלק משטח ציבורי ויש לשמור עליו נקי ללא שקי גזם קרטונים או כל פסולת אחרת.