פרוטוקול ועד מקומי מיום 10.9.14

פרוטוקולים • 14/9/2014

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי מיום 10.9.14