מוריד הגשם 4 במרץ

מדידת גשם • 4/3/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 4/03/2017
שעה 06:00
ירדו 1.3 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 423.8 מ"מ.
38 ימי גשם מתחילת העונה .

[ילד אופן]