מוריד הגשם 6/01/2023

נחום זרחי • 6/1/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 06/01/2023

עד שעה 05:30

ירדו 0.5  מ"מ .

מתחילת העונה ירד 118  מ"מ.             

21  ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1  ימי הגשם האחרונים  ירדו 0.5     מ"מ  .

 

בדרום רמת הגולן אזור הג'וחדר וצפונה לו תחנות רוח וכרמים חדשים 

תחנות רוח