שעות פתיחת הבריכה בחודשים יולי/אוגוסט

הודעות מהמזכירות • כניסות