מוריד הגשם 20/02/2021

נחום זרחי 1 • 20/2/2021 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 20/02/2021

שעה 05:30

ירדו    21  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 618  מ"מ.             

40 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב   4  ימי הגשם האחרונים  ירדו 90.5 מ"מ

נאי העובד המסור מחוסן פעמיים עם נאי העגלה שהמליטה עגל

 

 

העגלה נאי