"הי הכביש הי הכביש"

הארכיון המתחדש • כניסות

עבודות השיפוצים בכביש רכלבסקי - מרכז מזון הזכירו לנו את שיפוצי כביש העיגול

בספטמבר 1969

ההתרגשות היתה רבה, התושבים התגודדו לדון ולהביע דעה,

לא בכל יום משפצים את כביש העיגול...

---

גם בשנת 2006 נערכו שיפוצים בכביש העיגול

גם אז יצאו התושבים לחזות במתרחש!

צילם: עפר אבידוב

summday_6432314995 summday_6992282791 summday_8227434488 summday_3615476348 summday_6564782824 summday_6281571966 summday_8869977246 summday_1823139318