תזכורת: כיף קיץ לנוער בביכה, יום ג׳ 10 ביולי 2018, 17:00 - 19:00 (IDT)

תזכורות לאירועים • 9/7/2018 כניסות