מוריד הגשם 1 בינואר 2018

נחום זרחי • 1/1/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך    01/01/2018

שעה 06:30

ירדו  19 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  120    מ"מ.            

12  ימי גשם מתחילת העונה .