מוריד הגשם 2 במרץ

מדידת גשם • 2/3/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

שתי עגלות

עזרה הדדית

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 2/03/2017
שעה 06:00
ירדו 1.3 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 419.5 מ"מ.
36 ימי גשם מתחילת העונה .

אתמול נולדו שתי עגלות
עזרה הדדית קיימת בנהלל ( בין הפרות)

summday_9651664893