כניסה לבריכה

הודעות מהמזכירות • כניסות

אבקש להבהיר פעם נוספת את נושא מנויי הבריכה.

על כרטיס המנוי רשומים שמות הזכאים להיכנס. כרטיס המנוי לא ניתן להעברה בין ההורים מי שרשום יורשה להכנס.

שימו לב אלו ההנחיות שמקבל השומר בכניסה.

תושבי נהלל מתבקשים להסדיר את הנושא ובכך למנוע אי נעימות בכניסה לבריכה.

בברכה

יאיר מור

מזכיר הועד המקומי

נשלח מסמארטפון ה-Samsung Galaxy שלי.