מתנדבים לוועדת בריכה

הודעות מהמזכירות • 15/4/2018 כניסות

לתושבים שלומות, 

 אנחנו נמצאים לפני פתיחת עונת הרחצה בבריכה.

הועד המקומי קורא לתושבים שיתנדבו לוועדת בריכה ויקבלו ההחלטות הרלוונטיות לגבי הבריכה לטובת כלל התושבים טרם פתיחת העונה ובמהלכה.

כל המעוניין – יש לפנות לגל- nahalal@nahalal.org.il .

הועד המקומי