"שריפה בשדות"

הארכיון המתחדש • כניסות

קבצים מצורפים:

Doc1 כתבה על השריפה 1026

Doc1 כתבה עמ' 2

19 00121349 tif שריפה

השבוע חווינו שריפה בנהלל. כולנו הוכינו בהלם למראה האש , העשן וריחות השריפה. ליבנו עם משפחת תמיר ,

ועם הציבור כולו הרואה את מעשה ידיו עולים באש.

בעקבות המראות עולים זכרונות.

פנינו אל הזכרונות אשר בארכיון, ומצאנו שבשנת 1926 התחוללה שריפה גדולה בגורן בנהלל.

מצאנו כתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ בתאריך 15.8.1926 ותאור המעשה בה דומה מאד לשריפה העכשווית.

מכתב מישראל בצר אל יוסף דרומי מתאריך 29.8.1926 ובו הוא מבקש שיכינו אמצעים לכיבוי שריפות.

מכתב תודה לאנשי הישוב וולדהים (אלוני אבא היום) על עזרתם בכבוי השריפה.

מכתב ממוכתר נהלל אל מושל נפת נצרת בתאריך 1.7.1926 ובו הוא אומר כי סיבת הדליקה אינה ידועה, ואין את מי להאשים.

לעיתים, חבל שההסטוריה חוזרת!

21 00471256 tif  תודה לאנשי ולדהיים 1926