מפגש שיתוף ציבור - תודה.

הודעות מהמזכירות • 15/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

שיתוף ציבור 10.9.17

תודה לכל התושבים שהגיעו למפגש שיתוף הציבור שהתקיים ביום שני.

מצורפת מצגת שהכין הוועד לפתיחת המפגש.

הקשבנו רוב קשב להצעות ולהערות שעלו בשולחנות העגולים.

בכוונתנו להתייחס לכל הנאמר בישיבת הועד הקרובה ולהוציא מסמך מסודר לציבור.

שנה טובה,

הוועד המקומי

 

 

summday_8437261246summday_2169433284summday_1673888759summday_6974854327summday_2428738769summday_1713198576summday_3281475449summday_2175736948summday_6189211361summday_1632296649summday_8921946454