מוריד הגשם 27/12/2018

מדידת גשם • 27/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

גשם

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך  27/12/2018

שעה 07:00

ירדו 4 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 212 מ"מ.             

21   ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  1 ימי הגשם האחרונים  ירדו 4 מ"מ