ספור חייו של חיים ארז - מומלץ!

הארכיון המתחדש • כניסות

בארכיון נמצאים כמה עותקים מהספר "מסע חיים" המספר את ספור חייו המרתק  של חיים ארז, שהגיע לנהלל במסגרת "ילדי טהרן", וגדל  כאן אצל משפחת שניפר.

ספור חייו של ילד פליט שואה שצמח והיה לאלוף פקוד הדרום אשר פיקד על צליחת הטנקים במלחמת יום הכפורים.

 

מוזמנים לבוא לארכיון ולקבל ספר כתשורה מחיים ארז לאנשי נהלל.