תרגיל בכנף 3-6.6.18 ימים א' - ד'

מועצה אזורית • 4/6/2018 כניסות

לתושבים,

בימים ראשון עד רביעי 3-6.6.18, יתקיים תרגיל בבסיס רמת דוד.

1. במהלך התרגיל תתכן פעולה של כלי טיס ברצף ובשעות חריגות.

2. יתורגלו מצבי חירום - תשמענה סירנות, קולות נפץ ותתכן תנועת רכבי חירום ובטחון באזור.
לידיעתכם..

   בברכה,

  קרן   שחר

  מנהלת מוקד המועצה ומחלקת המשק

  המועצה האזורית עמק יזרעאל

04-6520086

153-4-6520086

keren@eyz.org.il

חושבים על הסביבה לפני הדפסה

.