מוריד הגשם ט"ן בשבט 10/02/2020

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  19/02/2020

שעה 05:00

ירדו  2.5 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 587.5 מ"מ.            

41  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 3  ימי הגשם האחרונים  ירדו  32.5 מ"מ

הירח זורח מעל תמרת .

הירח זורח