סערת רוחות בנהלל עם פתיחת דוכן פירות

הארכיון המתחדש • 6/2/2019 כניסות

שנת 1963 . רעיון הקמת דוכן למכירת פירות בצומת נהלל - נצרת קורם עור וגידים.

קמה בין החברים תסיסה . הדעות חלוקות.

המתנגדים חוששים שדוכן הפירות יהווה פירצה בשיווק המאורגן.

ר' אבא הוא אהרון בן ברק אומר: "במקום לעמוד ולשקול תפוחים, מוטב לשקול מחדש בדבר...יש להזכיר לעצמנו שבשל תפוח גורש האדם מגן עדן".

נקראות אסיפות , נאספות חתימות, נחתם הסכם (עם מגבלות) עם תנובה,

הרוב קבע והדוכן הוקם.

בעלון הכפר משנת 1969, אנו מוצאים החלטת מועצה על השכרת הדוכן ליעקב בן יהודה.

תמונת צוות ההקמה:

ציון מוצ'ניק

אסף לב

מוטקה כפרי

משה בקל

ניני שפריר

181 00420425 tif  הובלת הדוכן למקומו בצומת181 00420429 tif  הקמת הדוכן2 00220899 tif  חתימות לאסיפה מחודשת בנושא הדוכן181 00420427 tif  צוות ההקמה