מוריד הגשם פסח 20 באפריל 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 20/04/2019

שעה 06:00

ירדו   3 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו   731    מ"מ.            

65 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  1  ימי הגשם האחרונים  ירדו   3           מ"מ

 

יין נהלל  בפסח 2019

יין נהלל בטנק