מוריד הגשם 15 בפברואר

מדידת גשם • 15/2/2017 כניסות

מדידת גשמים    יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך     15/02/2017  

שעה 06:00

ירדו  20   מ"מ .

מתחילת העונה ירדו   407.7     מ"מ.              

33   ימי גשם מתחילת העונה .


מצורפת תמונה של זוג  העומד כל בוקר בגשם באותו מקום


ציפור