פינוי פחים כתומים

הודעות מהמזכירות • 3/5/2018 כניסות

לתושבים שלום

ביום ראשון בשעות הבוקר יתבצע פינוי פחים כתומים