פינוי פחים כתומים

הודעות מהמזכירות • כניסות

לתושבים שלום

ביום ראשון בשעות הבוקר יתבצע פינוי פחים כתומים