תרבות דיבור

הודעות מהמזכירות • כניסות

תושבי נהלל שלום

מזה שלוש שנים אני מזכיר ועד מקומי נהלל.

כמי שגר במקום, קשה מאד לתפקד מול תושבים שהם חבריי משנים, מצד אחד ומצד שני לקבל החלטות להעיר הערות  וליישם את החלטות הועד. לשמור על ניקיון המושב ולנהל את כל הפעילות המוניציפלית.

כמו כל אדם איני חף משגיאות כמו גם התבטאויות שגויות עליהן אני ברוב המקרים מתנצל.

כמנהל וכמוציא ומביא את דבר הועד אני עובד ציבור לכל דבר.

רוב הציבור מבין זאת ומתייחס בהתאם.בדרך כלל לא כולם מרוצים ולפעמים בלהט השיחה מרימים קולם ואף יותר מכך.

ביום שישי קיבלתי שיחת טלפון מתושב, שיחה אלימה, מאיימת, מבזה ומביישת. חשוב לציין שזו פעם שנייה שאותו תושב משתלח בי. באותו עניין.

כל תושב שיש לו תלונות או הערות או מרגיש שנפגע, מוזמן לפנות אלי או לתם עייק אבירן יו"ר הועד או כל חבר ועד אחר בע"פ או בכתב.  אני כמו יו"ר וחברי הועד קשובים ומנסים לענות ולפתור כל נושא.

תקיפת עובד ציבור בצורה כזו ראויה לגינוי.

לא מקובל בקהילתנו לא הסגנון ולא האלימות המילולית.

 

 

בברכה

יאיר מור

מזכיר ועד מקומי נהלל

0505344163

mazkir.vaad@nahalal.org.il