קורס גידול ירקות 2019 - מחוז העמקים

הודעות מהאגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לקורס גידול ירקות סתו-חורף 2019

2019 תוכנית קורס ירקות לרוחי - מחוז העמקים

Aלום רב,

קורס שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, יתקיים במהלך חודשים אוקטובר-דצמבר 2019, במשרד החקלאות - מחוז העמקים. מצורפת הזמנה ותכנית הקורס.

 בברכה.

הצוות המארגן

בת שבע בדוח

מרכזת הדרכה בכירה (ירקות, אגרואקולוגיה וגד"ש)

שרות ההדרכה והמקצוע

משרד החקלאות

03-9485919

050-6241601

פקס – 03-9485888