אזכרה לחללי יום כיפור

הודעות מהמזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

אזכרה לחללי מלחמת יום כפור תשפ